تأمین کالا‌های اساسی تا پایان سال با ارز ۴۲۰۰ تومانی

در سایت فرا پیراهن مطلب تأمین کالا‌های اساسی تا پایان سال با ارز ۴۲۰۰ تومانی مشاهده می کنید
معاون اول رییس جمهوری گفت: مردم سختی‌های فراوانی را تحمل کرده اند و در مقابل بحران‌های خارجی مردانه پای کشور ایستاده اند.
ممنون بابت بازدید از سایت farapirahan فرا پیراهن