چراغ سبز دادگاه عالی آمریکا برای اجرای نخستین اعدام فدرال در 17 سال اخیر

در سایت فرا پیراهن مطلب چراغ سبز دادگاه عالی آمریکا برای اجرای نخستین اعدام فدرال در 17 سال اخیر مشاهده می کنید
پس از تایید حکم اولیه صادر شده در یک دادگاه از سوی دادگاه عالی آمریکا قرار است نخستین مجازات اعدام فدرال پس از 17 سال در این کشور اجرا شود.
ممنون بابت بازدید از سایت farapirahan فرا پیراهن