توافق کشورهای اروپایی برای نظارت بر تحریم تسلیحاتی لیبی

در سایت فرا پیراهن مطلب توافق کشورهای اروپایی برای نظارت بر تحریم تسلیحاتی لیبی مشاهده می کنید
سفرای 27 عضو اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در بروکسل روی ماموریتی توافق کردند که از طریق آن نظارت بر تحریم تسلیحاتی لیبی از طریق هوا، ماهواره و دریا را در پیش گیرند.
ممنون بابت بازدید از سایت farapirahan فرا پیراهن