توصیه‌هایی برای شرایط وارونگی هوا

در سایت فرا پیراهن مطلب توصیه‌هایی برای شرایط وارونگی هوا مشاهده می کنید
رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان با توجه به هشدارهای سازمان هواشناسی در خصوص وارونگی هوا، توصیه‌هایی برای مردم به منظور مقابله با این شرایط ارائه کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت farapirahan فرا پیراهن