لزوم ارایه تسهیلات ویژه خیرین مسکن ساز برای کمک به تأمین مسکن اقشار محروم

در سایت فرا پیراهن مطلب لزوم ارایه تسهیلات ویژه خیرین مسکن ساز برای کمک به تأمین مسکن اقشار محروم مشاهده می کنید
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران به لزوم ارایه تسهیلات ویژه خیرین مسکن ساز برای کمک به تامین مسکن اقشار محروم تأکید کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت farapirahan فرا پیراهن